C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Молба за издаване на заверен препис от решение/присъда по гражданско/наказателно дело

Молба за издаване на изпълнителен лист

Молба за връщане на документи по дело

Молба за фотокопие от документи

Молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак

Молба за издаване на удостоверение за присъдени месечни издръжки

Молба за издаване на удостоверение за неполучаване на издръжка

Заявление за теглене от детски влог - за деца до 14 години

Заявление за теглене от детски влог - за деца от 14 до 18 години

Заявление за теглене от паричен влог - за лица под настойничество

Заявление за теглене от паричен влог - за лица под попечителство

Заявление - декларация за освобождаване от ДТ

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Молба за издаване на удостоверение за банкрут

Молба за образуване на изпълнително дело

Молба за извършване проверка на имуществено състояние

Молба за спиране на изпълнение по изпълнителни дела

Молба за прекратяване на изпълнително дело

Заявление за възстановяване сума, внесена като съдебна гаранция по гр. дело - физ. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като съдебна гаранция по гр. дело - юрид. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като съдебна гаранция по нак. дело - физ. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като съдебна гаранция по нак. дело - юрид. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като депозит за вещо лице - физ. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като депозит за вещо лице - юрид. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като възнаграждение на особен представител - физ. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като възнаграждение на особен представител - юрид. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като държавна такса - физ. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като държавна такса - юрид. лице

Възражение по чл. 414 ГПК

Възражение по чл. 414а ГПК

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация